Phatlalatso ea Litaba

 

 

 

 

Phatlalatso ea Litaba

TS30/2014                                               Phato 16, 2014

Phatlalatso ena ea litaba e tsoa Ntlo-kholo ea Sepolesa,  

THLOKOMELISO!

Sepolesa sa Lesotho se hlokomelisa sechaba ka mehoo e ntseng e hlahella e etsuoa ke ba bang ba sechaba hore ba etse mekoloko eseng molaong kapa tsona liboka ho se ikamahanye le mehoo e joalo, ’me le bona batho bao ba lemosoa ho emisa ka liketso tseo tsa bona.

’Me Sepolesa sa Lesotho se tla nka likhato tse matla ho Litloli ba molao.

Hare hopoleng re chabana sa khomo, “UKA NKETSANG HA E AHE MOTSE, MOTSE HO AHOA OA MORAPELI THESELE”. 

                                                               Prepared by: Shao Ts’oarelo (Mr)